Tablice upamiętniające ważne postaci i wydarzenie z historii Polski i Węgier (cz.V)

Tablica upamiętniająca militarną pomoc Węgrów w 1920 r.

dav
W 2011 r. prezydenci Polski i Węgier Bronisław Komorowski i Pal Schmitt odsłonili w Warszawie tablicę upamietniającą wegierską pomoc wojskową dla Polski w latach 1919 – 1921. Zawisła ona na frontonie słynnego Domu bez kantów od strony Grobu Nieznanego Żołnierza na Pl. J. Piłsudskiego. Na tablicy pod godłami Polski i Węgier dwujęzyczne napisy głoszą: „W hołdzie narodowi wegierskiemy, który okazał Rzeczypospolitej Polskiej przyjaźń i pomoc w czasie śmiertelnego zagrożenia bolszewicką agresją. W okresie przełomowych zmagań 12 sierpnia 1920 r. do Skierniewic dotarł transport 22 milinów pocisków z fabryki Manfreda Weissa w Csepel /Budapeszt/. Łącznie w latach 1919 – 1920 rząd Królestwa Węgier przekazał Polsce blisko 100 mln pocisków karabinowych, znaczne ilości amunicji artyleryjskiej, sprzętu i materiałów wojennych. Wdzięczny naród polski. 2011. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa”.

 

Tekst i fot.: Izabela Gass