Matematyczna #kartkazkalendarza

Węgierskie wątki Kazimierza Kuratowskiego nie dotyczą tylko Węgierskiej Akademii Nauk. Poznał się z węgierskim matematykiem Jánosem Neumann, z którym m.in. pracował w 1935 roku na Uniwersytecie Princeton, podczas swojej wizyty studyjnej. Neumann zrobił na nim ogromne wrażenie, kiedy podczas krótkiej podróży berlińską taksówką, opowiedział o teorii mnogości i pomiaru więcej, niż każdy matematyk, z którym Kuratowski do tej pory rozmawiał lub pisał.

26