#kartkazkalendarza: 11 marca 1849 r.

Dzisiajsza #kartkazkalandarza została poświęcona bitwie o Sybin i „Panoramie Siedmiogrodzkiej”, której fragment (wypożyczony od Muzeum Okręgowe w Tarnowie) znajduje się w naszych zbiorach.

***

Towarzystwo założone w celu sfinansowania kosztów namalowania Panoramy, przeliczyło się z zyskami z publicznej prezentacji i nie wypłaciło Styce żądanej kwoty. W związku z tym Styka wywiózł w 1900 r. Panoramę z Budapesztu i podzielił ją na kilkadziesiąt fragmentów, które sprzedawał jako oddzielne obrazy. Do dzisiaj udało się zidentyfikować 39 obrazów, które stanowią 1/3 całego dzieła.

W maju 2020 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu zostanie przedstawionych 25 z nich. Będą one włączone do zrekonstruowanego malowidła. 15