Polonika w zbiorach węgierskich muzeów.

Puchar z pokrywką z kolekcji Augusta II Mocnego
Elektor Saksonii Fryderyk August I, zwany także „Mocnym” ze względu na swoje straszliwe zdolności fizyczne, założył w Miśni w styczniu 1710 roku – już jako władca Polski i Litwy – pierwszą w Europie manufakturę porcelany. Europejska porcelana twarda, wynik alchemicznych eksperymentów na saksońskim dworze, stanowi składnik do kubka przechowywanego w Muzeum Sztuki Stosowanej w Budapeszcie. Arcydzieło z orientalistyczną dekoracją, przypisywane twórczości Martina Schnella, zostało prawdopodobnie wykonane specjalnie dla Augusta Mocnego.
Źródło zdjęcia i tekstu:
https://gyujtemeny.imm.hu/gyujtemeny/kupa-fedellel-chinoiserie-kinai-lakkfestessel-eros-agost-szasz-valasztofejedelem-es-lengyel-kiraly-g/1494
FB_IMG_1649667789356

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.
Kiedy technik kolejowy i wynalazca Valér Krókay przeniósł się z Węgier na ziemie polskie w połowie XIX wieku, z pewnością nie przypuszczał, że jego wnuk i prawnuk zapiszą się w historii polskich sił zbrojnych. Urodzony w 1889 r. Walery Alojzy Krokay służył jako oficer zawodowy w stopniu majora Piechoty Wojska II RP. Po wybuchu II wojny światowej i upadku Polski był jednym z organizatorów działalności podziemnej w Krakowie, niestety został aresztowany i w lipcu 1940 r. rozstrzelany przez Niemców, wraz z 16-letnim synem Jerzym. Z dwóch pozostałych synów Walery Marian, urodzony w 1914 r., również przeszedł do II wojny światowej jako zawodowy żołnierz (dowódca batalionu). W grudniu 1939 r. uciekł na Węgry, ale dwa miesiące później pojawił się już we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii jako członek Wojska Polskiego na emigracji. Zgłosił się ochotniczo do służby w AK, w której walczył z Niemcami w okupowanej Polsce od początku 1943 r. do końca wojny jako porucznik, a następnie jako kapitan, cichociemny.
W 1946 r. przeniósł się do Wielkiej Brytanii, a wrócił do ojczyzny w 1960 r., gdzie pracował jako urzędnik bankowy w Krakowie, a następnie w Warszawie aż do śmierci w 1984 r.
źródło: Wikipedia
17

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.
Elżbieta Korompay była córką węgierskiego lektora Uniwersytetu Warszawskiego, kapitana Wojska Polskiego Emanuela Aladára Korompaya. Harcerka w czasie okupacji niemieckiej na tajnych kompletach zdała maturę, a następnie rozpoczęła studia medyczne. Od 1941 działała aktywnie w konspiracji. 9 stycznia 1943 r. została aresztowana. Torturowana podczas przesłuchania, ale nic nie ujawniła. Odznaczona pośmiertnie Krzyżem Srebrnym Orderu Virtuti Militari i Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami. Jej nazwisko figuruje na tablicy pamiątkowej w Muzeum Walki i Męczeństwa w dawnej siedzibie Gestapo w al. Szucha.
fotografia: Muzeum Powstania Warszawskiego
źródło: Wikipedia
20