Spuścizna po Istvanie Lagzi

István Lagzi był wybitnym węgierskim historykiem, ale także dyrektorem Instytutu Węgierskiego w Warszawie. Na przełomie 2023/2024 trafiła do nas jego spuścizna, za co bardzo dziękujemy rodzinie profesora!
Lagzi podejmował różne tematy historyczne, ale przede wszystkim (i to jako jeden z pierwszych!) zajmował się polskimi uchodźcami wojennymi na Węgrzech.
Wśród materiałów, które otrzymaliśmy są m.in. archiwalia, zdjęcia, listy, a także maszynopisy wywiadów, które przeprowadził.
 IMG_0157

Polonijna Szkoła Dziennikarzy Wilno 2021 – Dzień II

Przedstawiamy fotorelację z wczorajszego dnia Polonijnej Szkoły Dziennikarzy Wilno 2021
Poranną sesje warsztatową poprowadzili: red. Ewa Wołkanowska – Kołodziej – Wywiad prasowy.
Piotr Piętka, Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie – Małe formy dziennikarskie w XXI wieku.
Dzień zakończył się spotkaniem uczestników szkolenia, a także miejscowej Polonii z wicedyrektorem Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej: Mariuszem Żuławnikiem i Katarzyną Zielińską, redaktorką główną serwisu: szukajwarchiwach.gov.pl Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Głównym celem spotkania było nawiązanie współpracy z tymi instytucjami przy pisaniu tekstów historycznych.
Spotkanie poprowadzi red. Ilona Lewandowska z redakcji Kuriera Wileńskiego.