„OSOBOWOŚCI”

W naszym nowym bloku informacyjnym:”OSOBOWOŚCI” chcielibyśmy przybliżyć państwu sylwetki znanych Węgrów pochodzenia polskiego.

Ilona Duczyńska (ur. 11 marca 1897Maria Enzersdorf pod Wiedniem, zm. 24 kwietnia 1978Pickering) – węgierska rewolucjonistka polskiego pochodzenia, tłumaczka, żona ekonomisty Karla Polanyiego.

Jej pochodzący z polskiej szlachty ojciec pracował na kolei i wyemigrował do USA w 1904 roku, gdzie wkrótce zmarł. Studiowała na politechnice w Zurychu, gdzie działała w studenckim ruchu socjalistycznym. Planowała zamach na premiera Istvana Tisza, zwolennika polityki wojennej. W 1923 wyszła za mąż za Polanyiego. Przez pewien czas była więziona za działalność socjalistyczną. W 1950 roku jej mąż otrzymał pracę wykładowcy w USA, jednak zamieszkała z nim w Pickering (Ontario) w Kanadzie, ponieważ władze USA odmówiły przyznania jej wizy wjazdowej. W roku 1975 opublikowano jej książkę: Workers in Arms: The Austrian Schutzbund and the Civil War of 1934.

źródło; WIKIPEDIA
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ilona_Duczynska
polska wersja

Obiekty zbudowane na Węgrzech przez polskich robotników!

Przedstawiamy nasz nowy cykl badawczy, będzie to zbiór informacji o obiektach zbudowanych na Węgrzech przez polskich robotników, w ramach kontraktów zawieranych między Polską i Węgrami.
Informacje zostały opracowane przez Mieczysława Gawryszewskiego.
1. PAKS- elektrownia atomowa.
Od 1977 polska firma Budostal-2 brała udział w budowie czterech bloków energetycznych, zakres obowiązków firmy polegał na wykonaniu i montażu 15 tys elementów konstrukcji obudowy reaktorów-montażu 3.610 ton konstrukcji stropów na tych blokach- montażu 15.331 ton konstrukcji wież lokalizacyjnych.
Podczas tych prac zostało wykonane 724 km spawów, ułożone 88 tys. m3 betonu w konstrukcjach wież lokalizacyjnych i pionów komunikacyjnych. Ułożone zostało 1362 m3 murów i 21 tys. m2 tynków. W 1984 zostało zbudowane ujęcie wody i odbył się montaż wodociągu III i IV reaktora założono 2600 mb rur. o średnicy 3600mm. Firma zamontowała 245 tys. rusztowań. Przy budowie pracowało 200 polskich monterów, 70 murarzy, 50 cieśli oraz 100 osób innych profesji.
ostatnia poprawiona

Polskie Budowy na Węgrzech w latach 70 i 80

Przedstawiamy kolejny obiekt zbudowany na Węgrzech przez polskich robotników, w ramach kontraktów zawieranych między Polską i Węgrami w latach 70″ i 80″.
Budynek laboratorium dla Kontakta Alkatrészgyár, Budapest XX., na Helsinki út. Kubatura budynku: 60 000 m3. Okres wykonania: 1979- 1980. Generalny Wykonawca: CHEMOBUDOWA- Kraków. Budynek wykonany na podstawie projektów z częściową dostawa materiałów ze strony wykonawcy.

Spotkanie Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

 

21 września bieżącego roku odbyło się kolejne spotkanie Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. Od kilku lat aktywnie uczestniczymy w tych wydarzeniach. Podczas tegorocznego spotkania redakcja Polonii Węgierskiej TV i Radio Polonia Węgierska TV zostały przyjęte w poczet członków Federacji Mediów Polskich na Wschodzie! Kolejną dobrą wiadomością jest informacja, że Piotr Piętka, dyrektor Instytutu i naczelny Polonii Węgierskiej TV i Radia Polonia Węgierska wybrany został do zarządu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie.

media 0

media 5 media 4 media 3 media