Wydawnictwa instytucji

Wydawca

derenk_okładka_strona

„Derenk 300 – materiały pokonferencyjne”

red. József Virágh, Piotr Piętka

Budapeszt 2017

ISBN 978-615-80239-5-5

 

 

 

 

 

 

 

muzealne zwierciadło_pl

 

„Muzealne zwierciadło. Publikacje piętnastolecia Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii. Wybór”

red. Konrad Sutarski

Budapeszt 2013

ISBN 978-963-89548-7-9

 

 

 

 

 

 

Współwydawca

 

derenk_remias

„In memoriam Derenk.  Śladami polskich mieszkańców Derenku. Wyniki badań cmentarnych na podstawie kościelnych ksiąg zgonów”

Rémiás Tibor

Miszkolc-Budapeszt 2004

ISBN 963-216-516-0

 

 

 

 

 

 

 

derenk2_remias

„In memoriam Derenk II. Krąg powiązań polskiej ludności Derenku w świetle kościelnych ksiąg ślubów

Rémiás Tibor

Miszkolc-Budapeszt 2005

ISBN 963-18-821-7

 

 

 

 

 

 

 

derenk3_remias

„In memoriam Derenk III. Śladami polskich mieszkańców Derenku na podstawie kościelnych ksiąg urodzeń i chrztów (1724-1943)”

Rémiás Tibor

Miszkolc-Budapeszt 2007

ISBN 978-963-06-3905-7