O nas

muzuem_budynekJesteśmy instytucją Polonii węgierskiej, która gromadzi, bada i eksponuje materiały dotyczące historii, życia kulturalno – społecznego i organizacji polonijnych na Węgrzech. Istniejemy od 1998 roku, jednak przez pierwsze siedemnaście lat (do 2015 roku) występowaliśmy pod nazwą Muzeum i Archiwum Węgierskiej Polonii.

Swoją siedzibę główną posiadamy w X dzielnicy Budapesztu – Kőbányi (w dzielnicy niegdyś licznie zamieszkiwanej przez polskich emigrantów), natomiast filię „Dom regionalny” w miejscowości Szögliget. Naszym pierwszym zamiejscowym oddziałem był „Dom pamięci Derenku” we wsi Andrástanya (założony w 2003 roku), jednak w 2013 roku przenieśliśmy zbiory do aktualnej filii.

Wśród naszych zbiorów znajdują się m.in. dokumenty polskich uchodźców z czasów II wojny światowej, fotografie węgierskiej Polonii od początków XX wieku, niezwykle cenna dokumentacja budowy pomnika generała Józefa Bema w Budapeszcie, oryginalny plakat wzywający Węgrów do udziału w uroczystościach przywitania zwłok J. Bema czy wypożyczony przez Muzeum w Tarnowie jeden z największych ocalałych fragmentów Panoramy siedmiogrodzkiej Jana Styki.

Organem założycielskim i nadzorczym naszej placówki jest Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech, nadzór merytoryczny natomiast sprawuje węgierskie Ministerstwo Zasobów Ludzkich.

Od 2003 roku jesteśmy jest członkiem Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek Polskich na Zachodzie.

 

 

 

chata derencka

Więcej o naszej bieżącej działalności można się dowiedzieć z: