Robimy Rewolucję 4.0

27 października odbyła się czwarta edycja „Robimy Rewolucję”. W tym roku spotkaliśmy się w Domu Polskim na Óhegy utca 11 (X dzielnica), żeby porozmawiać z naszymi gośćmi (dr Marzeną Kruk, dyrektor Archiwum Instytucji Pamięci Narodowej, dr Anną Lebensztejn z Narodowego Archiwum Cyfrowego oraz Alicją Śmigielską i Moniką Zemłą z Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie) na temat historii – jej gromadzenie, archiwizacja, ekspozycji.

***

„Robimy Rewolucję 4.0” było finansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP”.

This slideshow requires JavaScript.

1956-OS FORRADALOM- POWSTANIE WĘGIERSKIE 56′

23 października 1956 to dla Węgrów szczególna data. W tym dniu wybuchła rewolucja (FORRADALOM). W Polsce ten rok również nie należał do najłatwiejszych. Powstania robotników podczas poznańskiego czerwca 56′ dały nadzieję wewnątrzpartyjnej opozycji węgierskiej, na podobny przebieg wydarzeń na Węgrzech.
Manifestacja przerodziła się w demonstrację o charakterze patriotycznym, kładąc nacisk na zmiany o charakterze gospodarczym oraz politycznym.
W tym czasie Węgrzy mogli liczyć na ogromną pomoc Polaków, którzy oddawali krew, wspierając bratanków.

 

1956-os forradalom