1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie

Z okazji rocznicy tego wydarzenia, chcieliśmy wspomnieć o węgierskim generale – Béli Lengyelu, który miał powiedzieć: „[…] otrzymałem od przełożonego niemieckiej 9. Armii rozkaz, abym przejął na Mokotowie moimi oddziałami jeden z odcinków pierścienia osaczającego Warszawę i aby moja artyleria brała udział w ostrzeliwaniu Warszawy. Udałem się natychmiast do generała Vormanna i prosiłem go o uwolnienie mnie z tego zadania. Uzasadniłem to tym, że Węgrzy nie znajdują się z Polską w stanie wojny, a ponadto mogłoby dojść do odmowy wykonania rozkazów ze strony moich oddziałów, do czego nie chciałem dopuścić. Generał von Vormann okazał wiele zrozumienia dla moich zastrzeżeń, jak też dla polsko-węgierskich stosunków, za co byłem mu wdzięczny”.
IMG_8788
 
W węgierskim miasteczku Szarvas znajduje się tablica upamiętniająca generała (Lengyel – palota; Szarvas, Szabadság út 36.), której napis głosi:
 
GENERAŁ DYWIZJI BÉLA LENGYEL (1897-1988)IMG_8783
PRZYJACIEL POLAKÓW
ATTACHÈ WOJSKOWY KRÓLESTWA WĘGIER W WARSZAWIE
W LATACH 1934-1939
W CZASIE POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 1944 ROKU
POTAJEMNIE WSPIERAŁ POWSTAŃCÓW WALCZĄCYCH
Z NIEMIECAMI DOSTARCZAJĄC IM LEKARSTWA,
AMUNIKCJĘ I BROŃ
PRZYCZYNIŁ SIĘ DO URATOWANIA WIELU POLAKÓW
ZAWSZE WIERNY ŻOŁNIERSKIEMU HONOROWI
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI.
 
Fundacja im. Wacława Felczaka
Wyższa Szkoła im. Gála Ferenca
Samorząd Miasta Szarvas

925 lat temu (29 lipca 1095 r.) zmarł św. Władysław

Z tej okazji przypominamy nie tylko, że stworzyliśmy wystawę poświęconą patronowi Polonii węgierskiej (można ją od nas wypożyczyć), ale również ostatnią historię-legendą związaną z władcą.

„W 1095 r. Władysław chciał pomóc kuzynowi Konradowi w walce o czeski tron. W czasie podróży zachorował jednak i zmarł pod Nitrą. Początkowo wbrew woli samego króla, który chciał być pochowany w Nagyvárad (Oradea), zdecydowano o pochówku w Székesfehérvár, by przez wysoką temperaturę ciało władcy nie uległo rozkładowi. Wtedy jednak nastąpił cud – po postoju wóz z ciałem króla odjechał bez koni na wschód – w kierunku Nagyvárad. Dlatego ostatecznie tam go pochowano.”

 IMG_9847

Już 28.07 zaczynamy!

Już 28 lipca rozpoczynamy naszą internetową konferencję „Wojna polsko – bolszewicka w świetle stosunków polsko – węgierskich”!
W każdy wtorek na naszym facebookowym profilu, stronie internetowej i kanale YouTube, będą pojawiać się nowe wykłady (albo w języku polskim albo w języku węgierskim).
White & Brown Modern Hiring Poster-5