Tablice upamiętniające ważne postaci i wydarzenie z historii Polski i Węgier (cz.II)

Dzisiaj Izabela Gass przedstawia tablicę upamiętniającą Józsefa Antalla.

Żeliwna tablica pamięci Józsefa Antalla z 1990 r. umieszczona jest na Barbakanie przy ul. Nowogrodzkiej. Napis w języku polskim i węgierskim brzmi:
Antall Jozsef (1896 – 1974) węgierski polityk i działacz społeczny, wielki przyjaciel Polaków, wychodźstwo polskie na Węgrzech w latach II wojny światowej zawdzięcza mu pomoc, opiekę, serce. Polonia Semper Fidelis.
József Antall był węgierskim politykiem, prawnikiem. Jako komisarz rządowy do spraw uchodźczych w randze ministra w latach 1939 – 1944 organizował pomoc dla polskich uchodźców przybyłych na Węgry po klęsce wrześniowej. Odegrał szczególna rolę w organizowaniu szkolnictwa polskiego na Węgrzech. Z jego inicjatywy zebrano ogromną sumę pieniędzy na otwarcie, jedynego wówczas w Europie polskiego gimnazjum w Balatonboglár. Za swoje zasługi otrzymał przydomek „Ojca Polaków”.

101373007_1353014794893199_7717043095371513856_n