1956-OS FORRADALOM- POWSTANIE WĘGIERSKIE 56′

23 października 1956 to dla Węgrów szczególna data. W tym dniu wybuchła rewolucja (FORRADALOM). W Polsce ten rok również nie należał do najłatwiejszych. Powstania robotników podczas poznańskiego czerwca 56′ dały nadzieję wewnątrzpartyjnej opozycji węgierskiej, na podobny przebieg wydarzeń na Węgrzech.
Manifestacja przerodziła się w demonstrację o charakterze patriotycznym, kładąc nacisk na zmiany o charakterze gospodarczym oraz politycznym.
W tym czasie Węgrzy mogli liczyć na ogromną pomoc Polaków, którzy oddawali krew, wspierając bratanków.

 

1956-os forradalom