Robimy Rewolucję 4.0

Jak co roku, tak i tej jesieni zapraszamy na spotkanie z cyklu „Robimy Rewolucję”.

Tym razem będziemy rozmawiać o historii – o jej gromadzeniu, ekspozycji, archiwizacji.

Więcej informacji (np. z kim dokładnie się spotkamy) podamy już niedługo.

***

„Robimy Rewolucję 4.0” jest finansowane przez Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” ze środków otrzymanych od Kancelarii Senatu RP.

ROBIMy REWOLUCJĘ