Zmiany w naszej bibliotece, czyli pojawienie się „Mateusza” w PIBM

Zarządzanie naszą muzealną biblioteką i jej księgozbiorem przechodzi właśnie na wyższy poziom! Otrzymaliśmy od pana Mirosława Domańskiego pełną wersję programu „Mateusz 6” – jednego z najlepszych programów bibliotecznych, służących m.in. do katalogowania zbiorów.

Z „Mateusza” korzystają polskie biblioteki publiczne, ale także m.in. Muzeum Powstania Warszawskiego, Stowarzyszenie Autorów ZAiKS, Państwowe Archiwum w Siedlcach, Centrum Badań Kosmicznych PAN, Biblioteka Instytutu Lotnictwa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Dom Spotkań z Historią, Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Biblioteka Instytutu Psychologii PAN, Muzeum Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego. Pełną wersję oprogramowania „Mateusz” otrzymaliśmy dzięki uprzejmości pana Mirosława Domańskiego.