‼Rozstrzygnięcie konkursu‼

Poprawna odpowiedź w naszym konkursie, to…15 wystaw!
Nikomu nie udał się odgadnąć ile wystaw można od nas wypożyczyć, ale pytanie było trudne i wymagało bacznego obserwowania naszych mediów społecznościowych 🙂
Oprócz 12 wystaw wymienionych w ulotce, stworzyliśmy w zeszłym roku autorską wystawę „Polska oczami Węgrów” oraz na początku tego roku dostaliśmy dwie wystawy poświęcone 30-leciu Grupy Wyszehradzkiej.
Konkurs wygrywa Aneta Kałużna, która podała odpowiedź najbardziej zbliżoną do prawidłowej.
Gratulujemy i prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej.
KONKURS