„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.
Leopold Ludwik Fleischmann (15 listopada 1876 – 23 maja 1924), inkasent Banku Austro-Węgierskiego miał 19 lat kiedy w 1895 r. rozpoczął we Lwowie działalność wśród młodzieży. Bez średniego wykształcenia, wychował młodzież z wrodzonymi zdolnościami organizatorskimi i pedagogicznymi. Poświęcił się całkowicie dla stowarzyszenia, które sam utworzył na rzecz młodzieży. Stowarzyszenie ściśle współpracowało z lwowskim środowiskiem katolickim oraz z zakonnikami dominikańskimi.
Zmarł w opinii świętości (in odore sanctitatis), a od połowy lat 50 jego pamięć kultywowali jego wychowankowie na emigracji w Londynie (tzw. „Fleischmannowcy”). Jego pamięć wmurowana jest tablica upamiętniająca we Lwowie.
Źródło: Wikipedia
4
5