Skip to main content

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.
Paweł Csala- urodził się 17 stycznia 1885 Ițcani (Bukowina). W 1906 ukończył C. K. IV Gimnazjum we Lwowie. Uzyskał stopień doktora.
U kresu I wojny światowej, około września 1918 we Lwowie został zaprzysiężony do zorganizowanej przez por. Romana Abrahama, pierwszej dziesiątki organizacji Polskie Kadry Wojskowe. Tam w listopadzie 1918 uczestniczył w obronie Lwowa podczas wojny polsko-ukraińskiej.
Był dyrektorem Spółki Akcyjnej dla przemysłu drzewnego „Oikos” we Lwowie, Był naczelnikiem gminy Brzuchowice do 1939. Wykładał technologię drewna na Politechnice Lwowskiej. Działał w Izbie Przemysłowo-Handlowej we Lwowie. W 1932 został przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Oszczędnościowej we Lwowie W listopadzie 1936 został szefem komisji rewizyjnej w Komitecie Powiatowym Pomocy Zimowej dla Bezrobotnych w Powiecie Lwowskim. W lutym 1936 znalazł się w gronie 32 osób, mianowanych przez premiera RP Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, powołanych do składu komisji do zbadania gospodarki przedsiębiorstw państwowych. Do 1939 był prezesem prezydium giełdy zbożowo-towarowej we Lwowie. W 1937 został mianowany konsulem honorowym Finlandii na obszar województwa lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego z siedzibą we Lwowie. W 1938 został mianowany członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej nr 72 we Lwowie przed wyborami parlamentarnymi w 1938.
źródło
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Csala
PC

Wystawa fotografii Adriana Spuły „ŁEM Ukryta Kraina”

Zapraszamy na wystawę fotografii Adriana Spuły „ŁEM Ukryta Kraina”. Autor podczas czterech lat podróżowania po Beskidzie Niskim, Bieszczadach, Pieninach i Beskidzie Sądeckim dotarł do ponad 130 miejscowości, (w tym wielu już dziś nieistniejących) w których do 1947 roku mieszkali Łemkowie. Efektem projektu jest około 700 fotografii z których 120 znalazło się w wydanym albumie. Około 40 zdjęć można obejrzeć w formie powiększeń na naszej wystawie fotograficznej.
Adrian Spuła – fotograf, absolwent Szkoły Filmowej w Łodzi (dyplom w pracowni prof. Wojciecha Prażmowskiego). Pracował jako fotoreporter dla Gazety Wyborczej i Rzeczpospolitej, publikował ponadto w Przekroju, Polityce, Wprost, Newsweeku i Tygodniku Powszechnym. W latach 2007 – 2011 Prowadził zajęcia w Krakowskiej Szkole Filmowej. Od 2010 do 2016 specjalista ds. fotografii srebrowej w Fundacji Lablab. Laureat Konkursu Polskiej Fotografii Prasowej (2002) i Stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego “MŁODA POLSKA” (2011).
„ŁEM Ukryta Kraina” Łemkowskie cerkwie, krzyże i kapliczki. Łemkowie to grupa etnograficzna powstała z wymieszania kultur i obyczajów wielu narodowości. Przodkowie Łemków byli Rusinami, Polakami i wędrującymi łukiem Karpat Wołochami. Dopatrzono się również wpływów słowackich i węgierskich. Jednak jako o jednolitej grupie etnicznej można mówić dopiero od początku XIX wieku. Tym, co wyraźnie odróżniało Łemków od sąsiadów z zachodu i północy, była religia: wyznawali oni obrządek greckokatolicki bądź prawosławny. Przez Beskid Niski biegła granica między kulturą Wschodu i Zachodu. Widoczny rozkwit kultury łemkowskiej przypadł połowę XIX wieku. Wtedy narodziło się na tych terenach kamieniarstwo artystyczne, którego najprężniejsze ogniska znajdowały się w Bartnem i w okolicach Jaślisk. Wywodzący się z ludu twórcy byli autorami bajkowych kapliczek, krzyży przydrożnych i nagrobków cmentarnych. Oprócz przyrody, znaczący wpływ na ich wrażliwość miały architektura cerkiewna i malarstwo ikoniczne. Nie bez znaczenia było też bliskie sąsiedztwo innych kultur, polskiej i żydowskiej. Wielobarwność, otwartość na wpływy z zewnątrz, w połączeniu z kontemplacyjną i uduchowioną sztuką Wschodu –wszystko to sprawiło, że twórczość łemkowskich artystów jest perłą na mapie dziedzictwa kulturowego Karpat i zachwyca do dziś.
lem 2

Obiekt wykonany na Węgrzech przez polskich robotników w latach 70″ i 80″

Przedstawiamy kolejny obiekt wykonany na Węgrzech przez polskich robotników, w ramach kontraktów zawieranych między Polską i Węgrami w latach 70″ i 80″.
Fabryka salami „Pick” w Szeged
Firma Budostal-2 w latach 1985-86 wykonała pełną rekonstrukcję starych pomieszczeń z przeznaczeniem ich na hale produkcyjne nowych technologii. Były to prace: murarskie, żelbetowe, tynkowanie, flizowanie, fugowanie elewacji i inne prace zlecane na bieżąco. Zatrudnionych było 60 osób.
salami

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.
Michał Piotr Boym (ur. w 1612 we Lwowie, zm. 22 sierpnia 1659 w Guangxi) – polski orientalista, jezuita, misjonarz w Chinach, przyrodnik, kartograf, jeden z pierwszych europejskich sinologów, propagator chińskiej medycyny w Europie oraz poseł cesarza Yongli, którego ochrzcił, z Południowej dynastii Ming do papieża.
Jego dziadek Jerzy (György) Boim przybył do Polski z Węgier razem ze Stefanem Batorym i ożenił się z Katarzyną Niżniowską. Ich synem był Paweł Jerzy Boim (1581–1641), lekarz Zygmunta III Wazy
Pozostawił po sobie bogatą spuściznę dotyczącą wielu dziedzin.
Najbardziej znanym dziełem Michała Boyma była wydana w Wiedniu w 1656 r. Flora sinensis („Flora chińska”). Boym napisał również dzieło Specimen medicinae Sinicae, w którym opisuje chińską medycynę i zapoznaje czytelników między innymi z akupunkturą, a przede wszystkim ze sposobem diagnozowania na podstawie tętna.
Bojm