„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.
Leopold Ludwik Fleischmann (15 listopada 1876 – 23 maja 1924), inkasent Banku Austro-Węgierskiego miał 19 lat kiedy w 1895 r. rozpoczął we Lwowie działalność wśród młodzieży. Bez średniego wykształcenia, wychował młodzież z wrodzonymi zdolnościami organizatorskimi i pedagogicznymi. Poświęcił się całkowicie dla stowarzyszenia, które sam utworzył na rzecz młodzieży. Stowarzyszenie ściśle współpracowało z lwowskim środowiskiem katolickim oraz z zakonnikami dominikańskimi.
Zmarł w opinii świętości (in odore sanctitatis), a od połowy lat 50 jego pamięć kultywowali jego wychowankowie na emigracji w Londynie (tzw. „Fleischmannowcy”). Jego pamięć wmurowana jest tablica upamiętniająca we Lwowie.
Źródło: Wikipedia
4
5

Polskie budowy na Węgrzech w latach 70 i 80

Przedstawiamy kolejny obiekt wykonany na Węgrzech przez polskich robotników, w ramach kontraktów zawieranych między Polską i Węgrami w latach
70″ i 80″.
Główna hala produkcyjna fruktozowni w Szabadegyháza
Krakowska firma Chemobudowa wykonała pracę budowlane w okresie 1979-1981 w fabryce cukru z najnowocześniejszą technologią, która produkowała cukier płynny i alkohol z kukurydzy. Zakład był w stanie przetworzyć dziennie 400 ton kukurydzy, oraz wyprodukować 200 ton cukru płynnego i 60 000 litrów alkoholu oraz produkty uboczne jak pasze czy kleje.
Oprócz wybudowania głównej hali produkcyjnej wraz z montażem technicznym firma Budimex także uczestniczył w pracach przy obiektach towarzyszących
Łączna długość montowanych rurociągów technologicznych była 45 km, a waga montowanych urządzeń technicznych była 3.000 t.
Zdjęcie: Wikipedia
3

Kartka z kalendarza: 14 grudnia 1575

Kartka z kalendarza: 14 grudnia 1575
Stefan Batory (węg. Báthory István, ur. 27 września 1533 w Szilágysomlyó, zm. 12 grudnia 1586 w Grodnie) – syn Stefana Batorego i Katarzyny Telegdi, od 1571 książę siedmiogrodzki, od 1576 mąż Anny Jagiellonki i król Polski.
1 maja 1576 w katedrze wawelskiej wziął ślub z Anną Jagiellonką i został koronowany na króla Polski.