Matki Boskie Węgierskie cz.4

Pieta limanowska

Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowie (woj. małopolskie) należy do najbardziej znanych w regionie. Na małym rynku w kościele, zbudowanym na początku XX w. znajduje się słynąca łaskami pieta limanowska. Według przekazów figura została przywieziona z Węgier w 1545 r. w czasach reformacji, kiedy wyrzucano z tamtejszych kościołów przedmioty kultu. Rzeźba pochodzi z warsztatu czesko-śląskiego z lat 1300 – 1375. Wykonana została z jednolitego pnia drewna lipowego, jest polichromowana i przedstawia siedzącą postać Maryi, która trzyma w ramionach martwe ciało Syna.
Miejscowa ludność otaczała pietę kultem od XVII wieku. Początkowo rzeźba znajdowała się w kaplicy, dopiero w 1753 r. z polecenia biskupa krakowskiego została przeniesiona do kościoła limanowskiego.
W 1966 r. pietę koronował Karol Wojtyła, a po kradzieży korony w 1981 r., rekonorował ją na błoniach krakowskich jako papież Jan Paweł II.

tekst: Izabela Gass
zdjęcie ze strony https://www.miasto.limanowa.pl/pl/5209/0/zabytki.html

 Zrzut ekranu 2020-03-30 o 18.06.25

Matki Boskie Węgierskie cz.3

Sanktuarium w Ludźmierzu k. Zakopanego dzieli od Krakowa zaledwie 90 km. Jest to najstarsze na Podhalu miejsce kultu Matki Bożej, którego historia sięga średniowiecza. W 1234 r. w Ludźmierzu osiedlili się cystersi z Jędrzejowa i wznieśli tutaj drewniany kościół, który nie zachował się do naszych czasów. Na miejscu rozebranego drewnianego kościoła w II połowie XIX w. powstała obecna świątynia, utrzymana w stylu neogotyckim. Z drewnianego kościoła przeniesiono do niej rokokowy ołtarz z cudowną figurą Matki Bożej z Dzieciątkiem. Figura ta pojawiła się w ludźmierskim kościele ok. 1400 r. Nieznany jest ani jej autor, ani fundator, ani miejsce powstania.
Według legendy węgierski kupiec, który jechał z winem do Polski, utknął wraz z wozem na tutejszych bagnach. Zaczął się modlić i wówczas ujrzał Matkę Boską na złotym obłoku, która wyprowadziła go z bagien, poprowadziła na trakt i zniknęła. Ocalony kupiec przyklęknął w tym miejscu. Wówczas spod ziemi trysnęło źródło, którego woda – według legendy ma cudowną moc. I ten nieznany z imienia i nazwiska kupiec w podzięce za uratowanie życia i dobytku miał przynieść do ludźmierskiego kościoła figurę Matki Boskiej, której wizerunek miał być odzwierciedlenie postaci, którą spotkał.
15 sierpnia 1963 r. odbyła się uroczystość koronacji Matki Boskiej Ludźmierskiej, której przewodniczył kardynał Stefan Wyszyński. Ponoć podczas procesji z ręki figury wypadło berło, które w locie pochwycił biskup Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II.
Sam papież odwiedził sanktuarium w 1997 r., gdzie odprawił nabożeństwo różańcowe, w którym uczestniczyło 200 tys. pielgrzymów.

tekst: Izabela Gass
zdjęcie pochodzi z Wikipedii, autor: Adam Dziura (adamdziura.9g.pl)

Ludźmierz_-_sanktuarium_-_wnętrze

Matki Boskie Węgierskie cz.2

Drugim baśniowym przykładem ucieczki cudownego wizerunku Matki Boskiej z Węgier z miejscowości Homonna (obecnie Humenne na Słowacji) jest obraz w Starej Wsi (pow. Brzozów, woj. podkarpackie). Cudowny obraz przedstawiający Zaśnięcie i Wniebowzięcie Matki Boskiej namalowany został na desce lipowej na początku XVI w. Według tradycji obraz zniknął z Homonna w cudowny sposób trzykrotnie. Aby zmylić pogonie raz szedł z Węgier przez Przełęcz Dukielską, a raz przez Pakoszowskie Działy, ale zawsze odnajdywał się na dębie w Starej Wsi.
Obraz znajduje się późnobarokowej bazylice z XVIII w. wybudowanej przez paulinów. Koronowany został w 1877 r. W 1968 r. z nieznanych przyczyn spłonął. Obecnie znajduje się jego kopia z 1972 r.

Sanktuarium w Starej Wsi należy do największych ośrodków pielgrzymowania w archidiecezji przemyskiej. We wrześniu 1978 r. pielgrzymował tutaj kardynał Karol Wojtyła, który miesiąc później został wybrany papieżem. Do cudownego wizerunku Maryi pielgrzymują też od 500 lat wierni z Humenne.

tekst: Izabela Gass
zdjęcie „Bazylika Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starej Wsi (2017)” pochodzi z Wikipedii, autor: Lowdown

Basilica_in_Stara_Wieś_(2017)_indoor

Matki Boskie Węgierskie cz.1

We wsi Tarnowiec (pow. Jasło, woj. podkarpackie) znajduje się cudowna figura Matki Boskiej. Jest to rzeźba gotycka wykonana z drewna lipowego na początku XV w. Matka Boska trzyma w jednym ręku Dzieciątko, a w drugim berło. Koronowano ja w 1925 r.
O cudownej figurze krążą różne legendy. Wszystkie one mówią, że figura przybyła z Węgier podczas jakiejś zawieruchy wojennej. „Matka Boska , obruszona na jednego z Węgrów palącego tytuń w kościele, przeniosła się swoją wolą i siłą z ich kraju do Tarnowca” – tak pisze w swoich XIX-wiecznych pamiętnikach dziedzic Krościenka, Franciszek Ksawery Prek.
Inna legenda mówi, że figurę przywieźli karmelici węgierscy, gdy w zakładali w Jaśle klasztor. Kiedy klasztor spłonął w 1785 r. figura trafiła do Tarnowca do znajdującego się tam kościoła. Wkrótce Tarnowiec stał się miejscem pielgrzymowania z Galicji, ze Słowacji i Węgier. Pielgrzymom z Węgier i Słowacji sprzyjał brak granicy. Pielgrzymki te ustały po 1918 r.
Obecnie figura znajduje się w nowym kościele wybudowanym po II wojnie światowej.

tekst: Izabela Gass
zdjęcie pochodzi ze strony Santuarium (http://www.sanktuariumtarnowiec.parafia.info.pl/?p=main&what=101)

Zrzut ekranu 2020-03-25 o 14.43.43