„Emigracja serc. Polacy na Węgrzech” część II

 „Emigracja serc. Polacy na Węgrzech”
Trwa kontynuacja prac  związana z projektem pt. „Emigracja serc. Polacy na Węgrzech”. Zadanie na zasadach partnerskich realizowane jest przez Centrum Dokumentacji Zsyłek, Wypędzeń i Przesiedleń UP w Krakowie pod kierownictwem prof. Huberta Chudzio i Polski Instytut Badawczy i Muzeum w Budapeszcie na czele z Jozsefem Virágh, we współpracy z Fundacją Pomoc Polakom na Wschodzie w ramach Programu Polonia i Polacy Za Granicą 2022 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Do tej pory zarejestrowaliśmy filmowo już 23 notacje wspomnieniowe! W Polskiej Szkole Sobotniej przeprowadziliśmy też prelekcje poświęcone 83. rocznicy agresji ZSRS na Polskę i Dniu Sybiraka.
Dodatkowo, w ramach wymiany doświadczeń i dobrych praktyk odbyło się kuratorskie oprowadzanie po nowej stałej ekspozycji Muzeum pt. „Polacy – Węgrzy. 1000 lat historii”. Rewizyta w najbliższym czasie, kiedy to zainaugurujemy w siedzibie Centrum – Forcie Skotniki wystawę pt. „Zesłani na Sybir. Losy polskich obywateli deportowanych w głąb Związku Sowieckiego w czasie II wojny światowej”.
eee ee14 e13 e12 e11 ee9 ee8 ee7 ee5 ee4 ee3 ee2

Polonika w zbiorach węgierskich muzeów.

Puchar z pokrywką z kolekcji Augusta II Mocnego
Elektor Saksonii Fryderyk August I, zwany także „Mocnym” ze względu na swoje straszliwe zdolności fizyczne, założył w Miśni w styczniu 1710 roku – już jako władca Polski i Litwy – pierwszą w Europie manufakturę porcelany. Europejska porcelana twarda, wynik alchemicznych eksperymentów na saksońskim dworze, stanowi składnik do kubka przechowywanego w Muzeum Sztuki Stosowanej w Budapeszcie. Arcydzieło z orientalistyczną dekoracją, przypisywane twórczości Martina Schnella, zostało prawdopodobnie wykonane specjalnie dla Augusta Mocnego.
Źródło zdjęcia i tekstu:
https://gyujtemeny.imm.hu/gyujtemeny/kupa-fedellel-chinoiserie-kinai-lakkfestessel-eros-agost-szasz-valasztofejedelem-es-lengyel-kiraly-g/1494
FB_IMG_1649667789356

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.
Kiedy technik kolejowy i wynalazca Valér Krókay przeniósł się z Węgier na ziemie polskie w połowie XIX wieku, z pewnością nie przypuszczał, że jego wnuk i prawnuk zapiszą się w historii polskich sił zbrojnych. Urodzony w 1889 r. Walery Alojzy Krokay służył jako oficer zawodowy w stopniu majora Piechoty Wojska II RP. Po wybuchu II wojny światowej i upadku Polski był jednym z organizatorów działalności podziemnej w Krakowie, niestety został aresztowany i w lipcu 1940 r. rozstrzelany przez Niemców, wraz z 16-letnim synem Jerzym. Z dwóch pozostałych synów Walery Marian, urodzony w 1914 r., również przeszedł do II wojny światowej jako zawodowy żołnierz (dowódca batalionu). W grudniu 1939 r. uciekł na Węgry, ale dwa miesiące później pojawił się już we Francji, a następnie w Wielkiej Brytanii jako członek Wojska Polskiego na emigracji. Zgłosił się ochotniczo do służby w AK, w której walczył z Niemcami w okupowanej Polsce od początku 1943 r. do końca wojny jako porucznik, a następnie jako kapitan, cichociemny.
W 1946 r. przeniósł się do Wielkiej Brytanii, a wrócił do ojczyzny w 1960 r., gdzie pracował jako urzędnik bankowy w Krakowie, a następnie w Warszawie aż do śmierci w 1984 r.
źródło: Wikipedia
17