Spuścizna po Istvanie Lagzi

István Lagzi był wybitnym węgierskim historykiem, ale także dyrektorem Instytutu Węgierskiego w Warszawie. Na przełomie 2023/2024 trafiła do nas jego spuścizna, za co bardzo dziękujemy rodzinie profesora!
Lagzi podejmował różne tematy historyczne, ale przede wszystkim (i to jako jeden z pierwszych!) zajmował się polskimi uchodźcami wojennymi na Węgrzech.
Wśród materiałów, które otrzymaliśmy są m.in. archiwalia, zdjęcia, listy, a także maszynopisy wywiadów, które przeprowadził.
 IMG_0157

2 grudnia

Pomnik przedstawia gen. Bema z ręką na temblaku. Dowódca został ranny w bitwie pod Szászváros, w wyniku czego konieczna była amputacja środkowego palca. Jednak Bem na tyle był zajęty walką i dowodzeniem, że podczas zabiegu nawet nie zsiadł z konia!
Kiedyś u stóp pomnika była wmurowana cegła z tarnowskiego domu, w który urodził się dowódca (taką informację nadal można znaleźć w sieci), jednak została ona przeniesiona z pomnika ponad 10 lat temu.
5