„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.

Po przerwie powracamy z naszym cyklem” Osobowości”:
„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.
Robert Makłowicz (1963 – ): polski dziennikarz, publicysta, pisarz kulinarny węgierskiego pochodzenia
Urodził się w Krakowie, studiował prawo i historię na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracował dla wielu polskich gazet i realizował programy kulinarne o różnych kuchniach świata dla Telewizji Polskiej. Jest autorem lub współautorem kilku książek, prowadził audycję muzyczną radiową pt. Od Punk Rocka do Bartóka.
Jego książka Smak Węgier została opublikowana w 2006 roku. W 2021 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi Węgier.
foto. Wikipedia
mmm

IX Zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie

IX Zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie
Nasz dyrektor József Virágh (w ramach naszego projektu Radio Polonia Węgierska – podcast) uczestniczył w dziewiątym już zjeździe Federacji Polskich Mediów na Wschodzie. Konferencja rozpoczęcie konferencji odbyło się, 7 października (piątek) na Stadionie Narodowym w Warszawie: Sala Kinowa Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1.
Już od dziewięciu lat Federacja Mediów Polskich na Wschodzie analizuje sytuację polityczną w Europie. Podczas organizowanych co roku zjazdów przedstawiciele polskich redakcji z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji,
Węgier, Kirgistanu i Kazachstanu debatują o zagrożeniach, jakie dotykają wolne media w Europie oraz o metodach radzenia sobie z nimi.
Tematy w obrębie, których w tym roku odbywały się dyskusje:
· Troska mediów o wizerunek Polski za granicą
· Presja mediów rosyjskich w krajach bałtyckich
· Zagrożenia i wyzwania polskich mediów na Ukrainie i Białorusi
Zwieńczeniem konferencji był: pokaz filmu „Orlęta. Grodno ’39” reż. Krzysztof Łukaszewicz, 2022.
Początki Federacji Polskich Mediów na Wschodzie. „Dziewięć lat temu została założona federacja, której celem było stworzenie platformy wymiany informacji między różnymi środowiskami mediów polskich na Wschodzie, jednym z nadrzędnych ról federacji jest zabieganie o to, aby media polskie na Wschodzie mogły liczyć na właściwe i terminowe finansowanie, aby mogły się rozwijać zgodnie z potrzebami Polaków mieszkających na dawnych Kresach.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
federacja

Podcast

Od październiku podcast Radio Polonia Węgierska znów czeka na słuchaczy! Rozmowy, przeglądy prasy, muzyki co tydzień, radio dostępne na wielu różnych platformach (Spotify, Anchor, Apple Podcasts itd.)
Októbertől újra várja a hallgatókat a Radio Polonia Węgierska podcast! Beszélgetések, sajtószemlék, zenék hetente, számos különböző felületen (Spotify, Anchor, Apple Podcasts,
Radio Polonia Węgierska
Projekt finansowany ze środków KPRM
311411017_606184694629938_7073818754033136564_n
KPRM flaga, godło

Powrót do Źródeł na Szlaku Wołochów”. Wołosi od Rumuni przez Węgry aż do Polski.

Powrót do Źródeł na Szlaku Wołochów”. Wołosi od Rumuni przez Węgry aż do Polski.
1 października 2022 w Jeleśni woj. Śląskie. razem z Fundacją 9sił działającą na Węgrzech i w Polsce współorganizowaliśmy konferencje; Powrót do Źródeł na Szlaku Wołochów”. Wołosi od Rumuni przez Węgry aż do Polski.
Pierwsza część programu:
Wykłady: Stara Karczma w Jeleśni:
10.30 Piotr Kłapyta: Uwarunkowania historyczno – geograficzne migracji Wołoskich w Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem Karpat Zachodnich.
Wykład będzie dotyczył uwarunkowań historyczno-geograficznych migracji w Karpatach ze szczególnym uwzględnieniem Karpat Zachodnich. W tej problematyce będzie uwzględniony nowy obecnie watek wpływu zmian klimatu podczas małej epoki lodowej (XV/XVI) na zanik gospodarki rolnej w górskich osadach Karpat i gwałtowną ekspansję gospodarki pasterskiej na prawie wołoskim. Przykłady wpływu tego czynnika znane są w dolinie Koszarawy., Podkreślona będzie rola wspólnot gospodarczych i administracyjnych prawa wołoskiego która zachowała się reliktowo w regionie Jeleśni i dorzecza górnej Koszarawy (wojewoda i sołtysi prawa wołoskiego). Wyniki będą przedstawione w formie serii map tematycznych Karpat Polskich ukazujących kolejne historyczne etapy ewolucji osad Wołoskich i rozwoju sieci osadniczej. Do tej pory takie podejście bazujące na relacjach danych historycznych i geograficznych nie były prezentowane. W dotychczasowej literaturze powtarzane są często bardzo uproszczone poglądy, które w świetle dotychczasowego postępu wiedzy wydają się być nieaktualne. Szerokie spojrzenie na fenomen rozwoju osadnictwa na prawie wołoskim w kontekście karpacko-bałkańskim pozwala dostrzec reliktowe rysy ewolucji osadnictwa regionu decydujące o jego współczesnej odrębności i specyfice oraz walorach promocyjnych.
12.00 Justyna Kłapyta – temat: Kosmogonia kultury muzycznej Wołochów – problematyka muzycznego dziedzictwa wołoskiego
Kosmogonia kultury muzycznej Wołochów – problematyka muzycznego dziedzictwa wołoskiego zalicza się do tematów unikatowych w rozważaniach etnomuzykologicznych. Będzie to spotkanie z najbardziej wyrazistymi fenomenami muzycznymi kultury Wołochów między Karpatami a Bałkanami. Treści wykładu to efekt kilkunastu lat poszukiwań specyfiki idiomatyki wołoskiej w muzyce Karpat. Wybrane fenomeny muzyczne zaprezentowane zostaną w kontekście archaicznych wierzeń, magii i wyobrażeń o świecie, których nosicielami byli Wołosi jako spadkobiercy antycznych i prasłowiańskich tradycji religijnych. Wykład będzie przeplatany krótkimi warsztatami w zakresie właściwej interpretacji zwłaszcza pasterskiego repertuaru pieśniowego.
13.00 Otwarcie wystawy „Twarze Niezapomnianych Przodków” – wystawa w formie ekspozycji w oknach starych drewnianych zabytkowych domów wzdłuż głównej ulicy Jeleśnia- Krzyżowa- Korbielów- prezentacja.
19.00 Potańcówka przy dudach – Dom Strażaka w Sopotni Małej
Projekt sfinansowany z Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
oraz Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia”
Karpackie inicjatywy lokalne.
Szlak-Wolochow-SM-post