IX Zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie

IX Zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie
Nasz dyrektor József Virágh (w ramach naszego projektu Radio Polonia Węgierska – podcast) uczestniczył w dziewiątym już zjeździe Federacji Polskich Mediów na Wschodzie. Konferencja rozpoczęcie konferencji odbyło się, 7 października (piątek) na Stadionie Narodowym w Warszawie: Sala Kinowa Al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1.
Już od dziewięciu lat Federacja Mediów Polskich na Wschodzie analizuje sytuację polityczną w Europie. Podczas organizowanych co roku zjazdów przedstawiciele polskich redakcji z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii, Litwy, Łotwy, Czech, Słowacji,
Węgier, Kirgistanu i Kazachstanu debatują o zagrożeniach, jakie dotykają wolne media w Europie oraz o metodach radzenia sobie z nimi.
Tematy w obrębie, których w tym roku odbywały się dyskusje:
· Troska mediów o wizerunek Polski za granicą
· Presja mediów rosyjskich w krajach bałtyckich
· Zagrożenia i wyzwania polskich mediów na Ukrainie i Białorusi
Zwieńczeniem konferencji był: pokaz filmu „Orlęta. Grodno ’39” reż. Krzysztof Łukaszewicz, 2022.
Początki Federacji Polskich Mediów na Wschodzie. „Dziewięć lat temu została założona federacja, której celem było stworzenie platformy wymiany informacji między różnymi środowiskami mediów polskich na Wschodzie, jednym z nadrzędnych ról federacji jest zabieganie o to, aby media polskie na Wschodzie mogły liczyć na właściwe i terminowe finansowanie, aby mogły się rozwijać zgodnie z potrzebami Polaków mieszkających na dawnych Kresach.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2022.
federacja