ENizalowski

Ernest Niżałowski . Wspomnienie

ENizalowskiBył znanym polonusem, pilotem wojskowym, działaczem polonijnym. Nie ma chyba

polskiego emigranta w Budapeszcie, który by go nie znał. Od wielu już lat pojawiał się na

wszystkich uroczystościach polonijnych w charakterystycznym stalowym mundurze z siwym

wąsem. Opowiadał nieraz niewiarygodne historie ze swojego życia, na podstawie których napisano

książkę i nakręcono film. W Polskim Instytucie Badawczym i Muzeum wspominaliśmy 23 lutego

zmarłego niemal półtora roku temu pana Ernesta Niżałowskiego.

Na wystawie, którą udostępniono w sali galeryjnej naszego Muzeum pokazano szereg

pamiątek po Erneście Niżałowskim, które w większości sam podarował naszej instytucji. Część z

przedmiotów otrzymaliśmy już po jego śmierci od najbliższej rodziny, która zaszczyciła swoją

obecnością otwarcie wystawy.

Goście wydarzenia mieli okazję, poza samą wystawą, zobaczyć fabularyzowany film

dokumentalny o Erneście Niżałowskim pod tytułem „Żołnierz września”. Po prezentacji filmu kilka

słów na jego temat opowiedział jeden z jego twórców Ferenc Zajti.

Kilka ciekawych historii na temat pana Ernesta opowiedział zebranym Endre Maté autor książki

opisującej niezwykle ciekawe losy Ernesta Niżałowskiego.

Wystawa a także towarzyszące jej wydarzenia były zapowiedzią nowego projektu badawczego

PIBM archiwizującego pamiątki i wspomnienia Polonii węgierskiej po 1945 roku.