Polskie budowy na Węgrzech w latach 70 i 80

Przedstawiamy kolejny obiekt wykonany na Węgrzech przez polskich robotników, w ramach kontraktów zawieranych między Polską i Węgrami w latach
70″ i 80″.
Główna hala produkcyjna fruktozowni w Szabadegyháza
Krakowska firma Chemobudowa wykonała pracę budowlane w okresie 1979-1981 w fabryce cukru z najnowocześniejszą technologią, która produkowała cukier płynny i alkohol z kukurydzy. Zakład był w stanie przetworzyć dziennie 400 ton kukurydzy, oraz wyprodukować 200 ton cukru płynnego i 60 000 litrów alkoholu oraz produkty uboczne jak pasze czy kleje.
Oprócz wybudowania głównej hali produkcyjnej wraz z montażem technicznym firma Budimex także uczestniczył w pracach przy obiektach towarzyszących
Łączna długość montowanych rurociągów technologicznych była 45 km, a waga montowanych urządzeń technicznych była 3.000 t.
Zdjęcie: Wikipedia
3