„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.

„OSOBOWOŚCI” sylwetki znanych Polek i Polaków pochodzenia węgierskiego.
Paweł Csala- urodził się 17 stycznia 1885 Ițcani (Bukowina). W 1906 ukończył C. K. IV Gimnazjum we Lwowie. Uzyskał stopień doktora.
U kresu I wojny światowej, około września 1918 we Lwowie został zaprzysiężony do zorganizowanej przez por. Romana Abrahama, pierwszej dziesiątki organizacji Polskie Kadry Wojskowe. Tam w listopadzie 1918 uczestniczył w obronie Lwowa podczas wojny polsko-ukraińskiej.
Był dyrektorem Spółki Akcyjnej dla przemysłu drzewnego „Oikos” we Lwowie, Był naczelnikiem gminy Brzuchowice do 1939. Wykładał technologię drewna na Politechnice Lwowskiej. Działał w Izbie Przemysłowo-Handlowej we Lwowie. W 1932 został przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Oszczędnościowej we Lwowie W listopadzie 1936 został szefem komisji rewizyjnej w Komitecie Powiatowym Pomocy Zimowej dla Bezrobotnych w Powiecie Lwowskim. W lutym 1936 znalazł się w gronie 32 osób, mianowanych przez premiera RP Mariana Zyndrama-Kościałkowskiego, powołanych do składu komisji do zbadania gospodarki przedsiębiorstw państwowych. Do 1939 był prezesem prezydium giełdy zbożowo-towarowej we Lwowie. W 1937 został mianowany konsulem honorowym Finlandii na obszar województwa lwowskiego, stanisławowskiego, tarnopolskiego i wołyńskiego z siedzibą we Lwowie. W 1938 został mianowany członkiem Okręgowej Komisji Wyborczej nr 72 we Lwowie przed wyborami parlamentarnymi w 1938.
źródło
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_Csala
PC