Skip to main content

A kommunizmus ellenei közös harcról

kép: magyarhirlap.hu

1989. júniusi választások évfordulójának előestjén a budapesti Lengyel Kutatóintézet és

Múzeumban a lengyel és magyar ellenzék 1989. előtti kapcsolatairól volt előadás és beszélgetés. Az

előadó dr. Tadeusz Kopyś, a krakkói Jagelló Egyetem Európa-tanulmányok Intézetének munkatársa

volt.

A krakkói kutató bemutatta a szervezett lengyel és magyar ellenzék kapcsolatának

történelmi hátterét, mely a két nemzet közötti barátság ellenére nem volt jelentős. Ennek fő oka az

volt, hogy a kommunistaellenes magyar ellenzék a rendszerváltásig viszonylag gyenge volt,

tevékenysége gyakorlatilag Budapest értelmiségére korlátozódott.

Érdekes információkat hallottunk viszont arról, hogy a Magyarországon dolgozó lengyel munkások

körében jelentősen nőtt a hatalommal szembeni ellenállás, sztrájkokat szerveztek, működött a

Szolidaritás. A kőbányai Lengyel Templomban nem fértek el a hívek.

Ezeket az információkat megerősítették a találkozón megjelentek, akik elmesélték tapasztalataikat

ezekről az időkről.
(pp)

Állandó kiállítás

„A magyar-lengyel kapcsolatok ezer éve” A budapesti állandó kiállításon bemutatott gyűjtemény a rendkívül gazdag közös történelmet mutatja be szimbolikusan, öt fejezetre osztva:

 • „Királyi és állami kapcsolatok”
 • „Barátok a bajban”
 • „Gazdasági kapcsolatok”
 • „Kulturális és egyházi kapcsolatok”
 • „A magyarországi lengyelség”

A teremben három multimédiás pulton további információkat találhatnak a látogatók (szövegeket, képeket, filmeket), és az Internet is elérhető. A számítógépek kapacitása korlátlan mennyiségű adat elhelyezését teszi lehetővé.

 

Királyi és állami kapcsolatok

Magyarország és Lengyelországi királyi házainak kapcsolata a X. században kezdődött. A fejezetben kiemelésre került I. Szent László király alakja. Történelme során Magyarországnak két olyan királya volt, aki Lengyelországban született – egyikük I. László, a magyarországi lengyelek védőszentje. A kiállítás fontos darabja az uralkodó koronázási palástjának másolata. (Az eredeti darabot Zágrábban őrzik). Három részre osztott térkép mutatja be Magyarországot és Lengyelországot azokból a korokból, mikor a két állam – perszonális unió formájában – közös korona alá tartozott. A falakat ismert lengyel festőművészek – Jan Matejko, Juliusz Kossak – metszetei és festményei díszítik, köztük Jan Matejko egyik legismertebb művének, a „Báthory István a pszkovi csata után” című képének másolata, mely az orosz bojárok behódolását ábrázolja. A vitrinekben látható többek közt a budai vár falán fennmaradt Jagelló-sas másolata (XV/XVI sz.).

 

Barátok a bajban

Az évszázatok során számos alkalommal harcoltunk közösen a szabadságunkért, egymásnak segítséget nyújtva.. A történelmi tudatban legélénkebben az 1848-49-es forradalom és szabadságharc lengyel részvétele él – fegyverek, lengyel légiós egyenruha és a nagyszebeni csatajelenetet bemutató festmény (mely Jan Styka „Erdélyi körképének” részlete) hansúlyozzák az esemény jelentőségét. A fejezetben utalunk a lengyel támogatásra a Rákóczi-féle szabadságharcban, a 19. század bukott lengyel felkelései utáni magyar segítségnyújtásra (erről szól Artur Grottger „Gyász” című alkotása). Jelentős teret kapott a II. világháború és a magyarországi lengyel menekültek témaköre. Térképeken mutatjuk be a lengyel katonai és polgári táborok helyét, mellettük pedig Teleki Pál miniszterelnök portréja látható, aki a lengyelek egyik legnagyobb barátja volt a korban. A vitrinbe a katonai felszerelés elemei kerültek. A fejezet utolsó része az 1956-os poznani és budapesti felkeléseknek állít emléket; itt látható a „Szolidaritás 1980” című faszobor is – e mozgalom nagy hatással volt a magyar kommunistaellenes ellenzékre.

 

Gazdasági kapcsolatok

18. századi állapotot rögzít a jellegzetes kereskedelmi utakat bemutató térkép, bár a kapcsolat már a középkorban is élénk volt. A kiállított tárgyak utalnak a jelentősebb árukra: a sóra (Wieliczka bányájából), a posztóra, szőttesekre. A legnagyobb teret a borkereskedelem kapta: borszállító szekér Hegyaljáról, hordók, kádak és borászati eszközök szerepelnek a gyűjteményben. A falakon érdekességként a kereskedelemre vonatkozó középkori oklevelek, kiváltságos levelek láthatóak.

 

Kulturális és egyházi kapcsolatok

A történelemben is nyomot hagyó kulturális kapcsolatok a középkorban, Nagy Kázmér és Nagy Lajos királyok korában kezdődtek. A krakkói egyetemen – főként a 15. és 16. században – magyar diákok egész sora tanult. Lengyelországban nyomtatták az első magyar nyelvű könyveket. A reneszánsz korban lengyel tudósok jártak Magyarországon (sanoki Gergely), magyar költők (Balassi Bálint), zenészek (Bakfart Bálint) Lengyelországban. A II. világháború idején a lengyel kultúra ápolásának különösen fontos helyszíne volt Magyarország.

Szimbolikus kiállítási tárgyak utalnak a kulturális kapcsolatokra: a Florián Zsoltároskönyv másolata, melyet Hedvig királynő számára készítettek (a nyitott kódexben az Anjou címer látható); reneszánsz stílusú, Krakkó főterét ábrázoló festmény, valamint a II. világháború idején Magyarországon megjelentetett lengyel nyelvű kiadványok.

Az egyházi kapcsolataink közös szentjeink történetével kezdődtek – Szent Kinga sóból faragott szobra utal erre. A częstochowai kolostort mutaják be Jan Gumowski 1927-29 között készült litográfiái – a lengyel történelem és hitélet e meghatározó kegyhelyét a magyar alapítású Pálos szerzetesrend gondozza. A kiállításon helyet kapott a budapesti lengyel templom is – a fejezet ezen része már átvezeti a látogatót a következő témakörbe.

 

A magyarországi lengyelség

A figyelmet egy paraszti tisztaszoba belső ragadja meg, mely az 1717-1943 között létezett magyarországi lengyel falu, Derenk lakóinak életét hozza közelebb a látogatóhoz. A fejezet utal arra is, hogy a 19-20. századforduló Magyarország gazdasági fejlődése következtében jelentős lengyel lakosság jelent meg magyar városokban is. A vitrinben magyarországi lengyelek által adományozott tárgyak találhatók.

Időszaki kiállítások

1999 óta rendez időszaki kiállításokat a múzeum – kezdetben az állandó kiállítás termében, majd a 2006-os bővítést követően külön teremben.

A legjelentősebbek az alábbiak voltak:

 • 1999.VI.26. „I. Szent László király” fotó és dokumentum kiállítás
 • 2002.VI.12. „Mily távol, mily közel” – a Magyarországi Lengyel Alkotói Fórum tagjainak kiállítása (Pataky Művelődési Ház, a Múzeum társrendező)
 • 2002.X I.23. „Csorba Tibor, 1906-85” képzőművészeti és irodalmi kiállítás
 • 2003.VI.20. „Repülés léghajón” Robert Świerkiewicz kiállítása
 • 2004.VI.11. „Négy égbolt” a visegrádi országok lengyel művészeinek képzőművészeti kiállítása (Pataky Művelődési Ház, a Múzeum a rendező). A kiállítást bemutattuk minden visegrádi országban (kilenc városban, többek közt Budapesten, Kassán, Ostrawában, Varsóban, 2004-2005)
 • 2006.VI.24. „Poznań -Budapest 56” fotó és dokumentum kiállítás
 • 2006.IX14. „Lengyel honból” a Magyarországi Lengyel Alkotói Fórum tagjainak közös kiállítása. A tárlat Lengyelországban is bemutatásra került (Varsó, Krakkó, 2007.)
 • 2007.II.9. „Wieloch-Varga Krystyna” festmény és gobelin kiállítása
 • 2007.IV.20. „Visszatérés a soha nem látott hazába” Gabriel Morvay (1934-1988) festményei”
 • 2007.IX.7. „Kapcsolat és Fény” K. Krawczun Halina festményei és kerámiái kiállítás
 • 2008.III.14. „Hűen Lengyelországhoz és Magyarországhoz – A Bem József Magyarországi Lengyel Kulturális Egyesület 50 éves tevékenysége” című fotó és dokumentum kiállítás
 • 2008.IX.21. „Katyń és Auschwitz” fotó és dokumentum kiállítás
 • 2009.I. 30. „Töredékesen is egész” Dávid Attila (1967 −2002) festményei és díszlettervei
 • 2009.IV.24. „Lengyel Népköztársaság – oly távol, oly közel” fotó és dokumentum kiállítás
 • 2009.IX.5. „Az Országos Lengyel Nyelvoktató Iskola 5 éve” fotó és dokumentum kiállítás
 • 2009.XI.20. „Szikrázzon a csizmám sarka” a magyarországi lengyel néptánc története, fotó és dokumentum kiállítás
 • 2010.II.16. ‘Etika és expresszió” Serediuk Péter festményei és grafikái
 • 2010.VI.10. „Kerámia párbeszéd” a zalaegerszegi GébArt Nemzetközi Művésztelep munkáiból
 • 2010.XI.6. „15 év folyamatosan teljesülő álmaink” az Országos Lengyel Kisebbségi Önkormányzat 15 éves fennállására fotó és dokumentum kiállítás
 • 2011.II.9. „Emergencia” Szyksznian Wanda és Włodzimierz Pastuszak képzőművészeti kiállítása
 • 2011.V.12. „Lengyelország szubjektíven” Buskó András lengyelországi utazásai, fotókiállítás
 • 2011.X.7. „3D” Ducki Krzysztof, Tomek és Witek fotói, grafikái, kisfilmjei
 • 2011.XII 16. „80 év a művészet szolgálatában”. Trojan Marian Józef képzőművészeti kiállítása