Lengyelek a magyar szabadságharcban 1848-49 I. rész – Arad ostroma (1848. december 3.)

Szeretettel ajánljuk új sorozatunkat: “Lengyelek a magyar szabadságharcban 1848-49”! Rövid szövegeken keresztül mutatunk be néhány olyan csatát – két kivétellel a mai Magyarország területéről – melyben lengyel katonák is részt vettek. Az első részt az aradi csatának szenteljük, melyhez 1848. december 3-án csatlakoztak lengyel erők.

***

Érdemes megemlíteni, hogy az említett lobogó zászlóanyja Kossuth Lujza, a lengyel légiő létrehozását támogató Kossuth Lajos húga volt.

***

1848. november 25-én, a budapesti Nemzeti Múzeum kertjében került sor a lengyel zászlóalj két századának
zászlószentelésére. Józef Wysocki légionistái a tűzkeresztségen Arad ostrománál estek át, melybe 1848. december 3-án kapcsolódtak be. Megjelenésüktől a magyar hadvezetés azt remélte, hogy a várat védő császári erők jelentős számú lengyel katonáját sikerül átcsábítani a szabadságharc oldalára. Ez a terv ugyan nem járt sikerrel, ám a légionisták így is vitézül kivették részüket a decemberi harcokból. A rendkívül hosszú ostrom végül csupán 1849. július 1-én fejeződött be, mikor is a császáriak, szabad elvonulás fejében, átadták a várat az ostromlóknak.

Balázs István

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arad_ostroma?fbclid=IwAR1RA0f_z6FodE9wzUoAKfalcFYXF_aW7psui_3YkM3aoiYsWufeo2LdwdM#/media/Fájl:Aradvar.jpg
Kép: Wikipedia

Forrás: Kovács István: „Egy a lengyel a magyarral”. A szabadságharc ismeretlen lengyel hősei. Budapest, Magyar Napló, 2014.

 

 

‼Eredményhirdetés‼

A helyes válasz kérdésünkre: 15 kiállítás!
Senkinek sem sikerült eltalálnia, hány kiállítást lehet tőlünk kölcsönözni, ám a kérdés nehéz volt, és közösségi médiás felületeink figyelmes tanulmányozását követelte meg.
A tájékoztatóban szereplő 12 kiállításon túl az előző évben alkottuk meg “Lengyelország magyarok szemében” című tárlatunkat, az idei esztendő kezdetén pedig két, a 30 éves Visegrádi Együttműködésnek szentelt kiállítással is gazdagodtunk.
A verseny győztese Aneta Kałużna, aki a helyes válaszhoz legközelebbi számot adta meg.
Gratulálunk, és privát üzenetben szeretnénk elérhetőséget kérni.
KONKURS