#ezenanapon: 1849. március 11.

A Körkép megfestésének finanszírozására létrejött társaság tévesen számolt el a nyilvános bemutatóból származó nyeresággel, így nem fizették ki Stykának az előre megalkudott összeget. A művész ezért 1900-ban elvitte a képet Budapestről és több tucatnyi kisebb festményre vágta, melyeket ezt követően önálló alkotásokként értékesített. Napjainkig 39 ilyen képet sikerült azonosítani – a teljes mű mintegy 1/3-át.

2020 májusában a Wrocławi Nemzeti Múzeum 25-öt kiállított a festményrészletek közül, melyeket a kép rekonstruálásához fognak felhasználni.

14