Lagzi István hagyatéka – a Csorba házaspár anyagai. I. rész

Lagzi István hagyatékában a Csorba házaspár számos anyaga is fellelhető, köztük egy általuk vezetett emlékkönyv, melyben barátaik és ismerőseik aláírásai, versei, vagy éppen rajzai sorakoznak. Az első kötet magyarországi tartózkodásuk alatt keletkezett, a második pedig Lengyelországban.
Az emlékkönyv köteteiben megtalálható többek között a kiváló lengyel költő, Kazimiera Iłłakowiczówna saját kezűleg papírra vetett Ady-fordítása (A fekete zongora – Czarny fortepian), valamint egy 1943-ban, kolozsvári tartózkodása idején szerzett saját költeménye is. De olvashatunk bejegyzéseket idősebb Antall Józseftől, az író Stefan Kisielewskitől, a balatonboglári Lengyel Gimnázium és Líceumban tanító Marian Jasieńskitől, valamint a festő Morvay Kázmértól (az ugyancsak neves lengyel-magyar festő, Gabriel Morvay édesapjától) is, aki a II. világháború idején tolmácsként dolgozott a magyarországon internált lengyel katonák képviseleténél.