Polonijna Szkoła Dziennikarzy

Polski Instytut Badawczy i Muzeum wraz z Fundacją „Pomoc Polakom na Wschodzie” oraz Magazynem „Kurier Wileński” jest organizatorem Polonijnej Szkoły Dziennikarzy w Wilnie.

W warsztatach wezmą udział uczestnicy z Polski, Słowacji, Ukrainy, Łotwy, Białorusi, Litwy oraz Węgier.

Projekt jest finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów RP w ramach konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

 

plakatspotkaniePromo-1