Polonijna Szkoła Dziennikarzy Wilno 2021 – Dzień V

Piątkowe zajęcia praktyczne Polonijnej Szkoły Dziennikarzy w Wilnie, zajęcia w Trokach, prowadzili red. Radosław Kietliński i red. Izabela Alfredson – Dziennikarstwo telewizyjne. Zajęcia praktyczne w terenie.
Zadaniem uczestników było zebranie informacji o Karaimach: grupie etnicznej zamieszkującej Troki. Zadanie obejmowało reportażu w sposób interesujący i zachęcający do odwiedzenia miejscowości i zapoznania się z historią mieszkańców.
Druga grupa przygotowywała reportaż z zajęć dziennikarskich oraz przygotował konferencję prasową podsumowująca zajęcia.
Fotorelacja
Foto. Stano Stehlik
Troky68 Troky65 Troky70 Troky54 Troky44 Troky32 Troky38 Troky43 Troky6 Troky9 Troky13 Troky14 Troky18a

A 2021-es Határontúli Lengyel Újságírók Iskolájának Vilniusban: IV. nap

Csütörtökön került sor a Határontúli Lengyel Újságírók Iskolájának negyedik napjára. Az előadásokat és a műhelyeket Radosław Kietliński és Izabela Alfredson vezették, akik a televíziós újságírás alapjaival smertették meg a résztvevőket, elméleti bevezetőt tartva e műfajhoz az audiovizuális médiumok változó világában.
Fotó: Stano Stehlik
Wilno182 4 Wilno180 4 Wilno176 4 Wilno173 4 Wilno 4 Wilno166 4 Wilno165 4 Wilno162 4 Wilno161 4 Wilno158 4 Wilno145 4 Wilno144 4 Wilno140 4 Wilno137 4 Wilno136 4

Polonijna Szkoła Dziennikarzy Wilno 2021 – Dzień IV

Czwartek dzień czwarty Polonijnej Szkoły Dziennikarzy. Wykłady oraz część warsztatową poprowadzili:
red. Radosław Kietliński oraz red. Izabela Alfredson – redaktorzy zapoznali uczestników szkoły wileńskiej z podstawami dziennikarstwa telewizyjnego. Wprowadzenie do produkcji TV w zmieniającym się świecie mediów audiowizualnych – część teoretyczna.
Foto. Stano Stehlik
Wilno168 4 Wilno182 4 Wilno180 4 Wilno176 4 Wilno173 4 Wilno 4 Wilno166 4 Wilno165 4 Wilno162 4 Wilno161 4 Wilno158 4 Wilno145 4 Wilno144 4 Wilno140 4 Wilno137 4 Wilno136 4

Polonijna Szkoła Dziennikarzy Wilno 2021 – Dzień III

Trzeci dzień szkoły wileńskiej.
Pierwszą część wykładów poprowadziła
red. Ewa Wołkanowska – Kołodziej , tematem spotkania było dziennikarstwo rozwiązań, a dziennikarstwo narzekań. Poradnik na temat tego, jak swoim pisaniem zmieniać świat na lepsze i jak pokazywać język tym, którzy mówią, że się nie da.
Drugi panel poprowadził red. Tomasz Wolff, „Głos”, gazeta Polaków w Republice Czeskiej – praca dziennikarza, w czasie pandemii, była głównym tematem wykładu.
Foto. Stano StehlikWilno067 3Wilno132 3 Wilno130 3 Wilno126 3 Wilno092 3 Wilno089 3 Wilno084 3 Wilno083 3 Wilno082 3 Wilno072 3 Wilno071 3