Hungarika w Warszawie cz.2 – Kościół św. Elżbiety Turyńskiej (Węgierskiej)

Kościół św. Elżbiety znajduje się w Powsinie przy ul. Przyczółkowskiej 29. Jego początki sięgają XIV wieku. Drewniana PowsinDSC_1942świątynia została zniszczona podczas potopu szwedzkiego. W 1725 r. kościół odbudowano w stylu baroku według projektu cenionego architekta Józefa Fontany. Po kolejnej przebudowie w 1921 r. świątynia uzyskała dzisiejszy wygląd. W kościele znajduje się także Sanktuarium Matki Bożej Tęskniącej z cudownym obrazem Matki Boskiej Tęskniącej lub Powsińskiej. Obraz namalowany został przez nieznanego artystę włoskiego w XVII w. Przedstawia Madonnę składającą ręce na piersi w modlitewnym geście. Nieznana jest data umieszczenia obrazu w kościele, ale już w 1675 r. w dokumentach diecezjalnym nazywany jest cudownym.

 
autorka: Izabela Gass
zdjęcie: Wikipedia

Hungarika w Warszawie cz.1 – Kościół św. Stefana

Na obszarze Warszawy znajdują się dwie parafie, które za patrona obrały sobie Węgra. Jedna z nich to Parafia pod wezwaniem świętego Stefana – węgierskiego króla, za którego panowania Węgry przyjęły chrzest. Druga to powsińska parafia imienia, świętej Elżbiety Turyńskiej (Węgierskiej).

Kościół_św._Józefa_Oblubieńca_w_Warszawie_ul._Czerniakowska

Kościół św. Stefana znajduje się przy ul. Czerniakowskiej 137. Powstał jako kaplica szkolna Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu w latach 1922 – 1924. W 1944 r. wojsko węgierskie urządziło w nim szpital. Podczas powstania warszawskiego toczyły się w kościele i jego okolicach zacięte walki.
1 marca 1973 r. dekretem prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego została tutaj erygowana parafia św. Stefana Kościół jest budowlą współczesną, jednonawową, zwieńczoną latarnią -sygnaturką od ulicy. Wystrój wewnętrzny został unowocześniony w latach 1971 – 1974.

autorka: Izabela Gass
zdjęcie: Wikipedia