Skip to main content

“SZEMÉLYISÉGEK” Ismert magyar származású lengyelek életrajz-részletei.

“SZEMÉLYISÉGEK” Ismert magyar származású lengyelek életrajz-részletei.
Mikor a vasútmérnök és feltaláló Krókay Valér a 19. század derekán Magyarországról lengyel földre települt át, aligha gondolta, hogy unokája és dédunokája is be fogja írni nevét a lengyel haderők történelmébe. Előbbi, az 1889-ben született Walery Alojzy Krokay hivatásos tisztként, őrnagyi rangban szolgált a II. Lengyel Köztársaság hadseregének gyalogságánál. A II. világháború kitörését és Lengyelország összeomlását követően a krakkói földalatti ellenállás egyik megszervezője volt, azonban a németek elfogták, és 1940 júliusában 16 éves fiával, Jerzy-vel együtt kivégezték. Két másik fia közül az 1914-ben világra jött Walery Marian szintén hivatásos katonaként, szakaszvezetőként sodródott bele a világháborúba. 1939 decemberében Magyarországra menekült, azonban két hónappal később már Franciaországban, majd Nagy-Britanniában bukkant fel, a lengyel emigráns haderő tagjaként. Önként jelentkezett szolgálatra a Honi Hadseregbe, melynek hadnagyaként, majd századosaként, a “néma láthatatlanok” elit ejtőernyős egység katonájaként 1943 elejétől egészen a háború végéig a megszállt Lengyelországban harcolt a németek ellen.
1946-ban Nagy-Britanniába ment, azonban 1960-ban visszatért hazájába, ahol 1984-ben bekövetkezett haláláig banktisztviselőként dolgozott előbb Krakkóban, majd Varsóban.
17

Tömbök expozíciója

Február 4-én, pénteken a Hidegkuti Nándor Stadionban ünnepélyesen felavatták a lengyel labdarúgó válogatott története első meccsének, valamint Pozsonyi Imrének az emléktábláját.
1921. december 18-án a jelenlegi helyén álló stadionban játszotta első hivatalos meccsét a lengyel válogatott, amely 1-0-ás vereséget szenvedett a magyar nemzeti tizenegytől.
A lengyel csapatot a keretet összeállító Józef Szkolnikowski hiányában a gárda felkészítésében is közreműködő Pozsonyi Imre irányította a mérkőzés során.
Pozsonyi továbbá azzal is beírta nevét a lengyel futball történelemkönyvébe, hogy ő vezette az első lengyel bajnoki címet elhódító KS Cracoviát, az ország legrégibb csapatát.
Az ünnepségen felszólalt többek között Mitrovits Miklós, Deutsch Péter (az MTK elnöke), Stefan Majewski (a KS Cracovia sportigazgatója), valamint felolvasták Cezary Kulesza, a Lengyel Labdarúgó Szövetség elnőkének levelét.
A meghívott vendégek között jelen voltak a 100 évvel ezelőtti mérkőzésen játszó magyar futballisták unokái, valamint kutatóintézetünk igazgatója, Piotr Piętka is.
MKS Cracovia SSA
MTK Budapest
Łączy nas piłka
49

Lengyel vonatkozású muzeáliák magyar gyűjteményekben.

Lengyel vonatkozású muzeáliák magyar gyűjteményekben.
Bemutatjuk új sorozatunkat, melyben felhívjuk a figyelmet néhány, magyar gyűjteményekben őrzött lengyel vonatkozású műtárgyra. Kiindulási pontunkat “A magyar-lengyel kapcsolatok ezer éve” kiállítás (Budapest, 1970), illetve a budapesti Iparművészeti Múzeum 1978-as tárlatának katalógusai (utóbbi szerzője Petneki Áron) adják.
2.
A 16. század első feléből származó arany nyakéket a hagyomány szerint Jagelló Izabella magyar királyné kapta ajándékba férjétől, Szapolyai Jánostól. A Magyar Nemzeti Múzeumban őrzött zománcos ékszert, melyről három opálkő csüng, szimmetrikus elrendezésű drágakövek díszítik.
21

“SZEMÉLYISÉGEK” Ismert magyar származású lengyelek életrajz-részletei.

“SZEMÉLYISÉGEK” Ismert magyar származású lengyelek életrajz-részletei.
Korompay Elżbieta a Varsói Egyetem magyar lektorának, a lengyel hadsereg századosának, Korompay Emánuelnek a leánya volt. A cserkészként tevékenykedő Elżbieta már a német megszállás idején, titokban tette le érettségijét, melyet követően szintén illegalitásban kezdte meg orvosi tanulmányait. 1941-től aktívan részt vett az ellenállásban. 1943. január 9-én letartóztatták, azonban a kínzások hatására sem adta ki társait. Poszthumusz elismerésként megkapta a Virtuti Militari érdemrend ezüstkeresztjét, valamint az ezüst érdemkeresztet a kardokkal. Nevét emléktábla őrzi Varsóban, a Szucha sugárúton, a Gestapo egykori székhelyén álló Harc és Mártíromság Múzeumában.
18

“SZEMÉLYISÉGEK”

“SZEMÉLYISÉGEK”
Ismert magyar származású lengyelek életrajz-részletei.
Paweł Csala – 1885. január 17-én Bukovinában született, a gimnáziumot azonban már Lwówban végezte el 1906-ban. Az I. világháború végéhez közeledve, 1918 szeptembere körül itt csatlakozott a Roman Abraham hadnagy szervezte katonai alakulathoz. 1918 novemberében részt vett a várost ostromló ukránok visszaverésében.
A lwówi székhelyű Oikos faipari részvénytársaság igazgatója volt, valamint 1939-ig a brzuchowice-i járás vezetője. A lwówi politechnikumon faipari technológiákról adott elő, de a helyi kereskedelmi kamarában is tevékenykedett. 1932-ben a lwówi tartományi takarékpénztár elnöke lett, 1936-ben pedig élére állt annak a bizottságnak, mely a tartományban élő rászorulók téli segélyezéséről volt hivatott gondoskodni. Ugyanebben az évben bekerült azon 32 személy közé, akiket Marian Zyndram-Kościałkowski miniszterelnök kinevezett az állami tulajdonú vállalatok gazdálkodásának tanulmányozásával foglalkozó bizottságba. Mindemellett 1939-ig a lwówi gabona- és árutőzsde elnökségét is vezette.
1937-ben Finnország tiszteletbeli lwówi konzulja lett. Opoléban hunyt el a II. világháború során, halálának pontos dátuma ismeretlen.
PC