Już niedługo zbiory PIBM pojawią się w ZoSIA i szukajwarchiwach.pl

40681534_908897719304911_535945299303071744_o

Polski Instytut Badawczy i Muzeum wprowadza u siebie Zintegrowany System Informacji Archiwalnej (ZoSIA), przygotowany przez Narodowe Archiwum Cyfrowe. Już niedługo zbiory archiwalne i muzealne PIBM będzie można odszukać na stronie szukajwarchiwach.pl, która jest połączona z ZoSIA. Dzięki temu ze spuścizną Polonii węgierskiej będzie można się zapoznać na całym świecie, a nie tylko w Budapeszcie.

 

W ramach projektu Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych nie tylko wdrożono w PIBM ZoSIA, ale także przeszkolono pracowników z obsługi systemu oraz zapewniono konsultacje z panią konserwator, która umówiła z pracownikami zagadnienia związane z odpowiednim przechowywaniem eksponatów i ich zabezpieczaniem.

 

Zintegrowany System Informacji Archiwalnej pozwala skatalogować wszystkie eksponaty i dokumenty, które posiada PIBM. Rozpoczęły się już prace nad wprowadzaniem do systemu zbiorów, w czym pomogły Katarzyna Kalisz i Katarzyna Plewka z Narodowego Archiwum Cyfrowego podczas swojej dwutygodniowej wizyty.