Wywiady

Dzisiaj telewizja Polska Oddział w Krakowie zrobił wywiad z Istvánem Balázsem naszym pracownikiem naukowym na potrzeby filmu dokumentalnego dla TVP Historia pt.: „Węgrzy Polakom”. W wypowiedzi nasz historyk opowiadał o środowisku polonijnym na Węgrzech przed wybuchem I wojny światowej, o losach węgierskich ochotników walczących w Legionach Polskich, oraz o Ferdinánd Leó Miklósi, który miał kluczową rolę w utworzeniu i życiu stowarzyszeń zajmujących się z sprawami polskimi na Węgrzech w okresie międzywojennym.
istvan3 istvan 2 Istvan